Zajęcia metodą Halliwicka

Jest to unikalna metoda terapii wodnej dla osób niepełnosprawnych szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu, wzroku jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.
W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw. normalnych na lądzie.
Dziecko uczestniczy w zajęciach wraz z rodzicem bądź opiekunem.
Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania.” mgr Anna Olasińska, Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.)
Metoda ta szczególnie polecana jest  jako jedna z form rehabilitacji dla dzieci i dorosłych:

 • z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego (z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, u osób po wylewach lub urazach rdzenia kręgowego),
 • u chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi (autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa).

Stosowanie metody Halliwicka daje następujące efekty terapeutyczne:

 • Wzmocnienie osłabionych  grup mięśniowych
 • Poprawę ruchomości stawów
 • Doskonalenie równowagi
 • Normalizacja napięcia mięśniowego
 • Zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • Poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego
 • Zwiększenie relaksacji
 • Korekcję postawy

Zajęcia metodą Halliwicka są prowadzone przez certyfikowanych instruktorów. W Ośrodku, zajęcia prowadzi Pani Katarzyna ZiółkowskaBarbara Hlavaty .
Zajęcia prowadzone są w maksymalnie 7 osobowych grupach. Opiekun wchodzi do basenu i ćwiczy razem z dzieckiem.
Karta rejestracyjna: zgłoszenie

Płatności i numer konta : regulamin 28.12.2019 ; dopłaty od 01.02.2019

basen

Nowoczesna baza zabiegowa

Basen
solankowy

Sale
rehabilitacyjne

Gabinety
lekarskie

Wolontariusze

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Wolontariusze z Zespołu Szkół Morskich dzielnie wspierają nas we wszystkich imprezach dla dzieci, które organizujemy.  Bardzo dziękujemy. logo zsm (więcej…)

Wspierają nas: