Poprawa sprawności przez metodę Halliwicka – maj 2016

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Gminy Miasta Gdyni.

Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu do spersonalizowanego i innowacyjnego leczenia dla dzieci niepełnosprawnych z Gdyni, chorych na choroby neurologiczne ( m.in. dziecięce porażenie mózgowe,  zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, autyzm), atopowe zapalenie skory, niepełnosprawność intelektualna.

Realizacja zadania polega na  poprowadzenia zajęć w wodzie ,poprawiających sprawność   u  18  dzieci  w wieku od 3-16 r.ż. (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i mieszkających w Gdyni) metodą Hallwicka w  basenie solankowym.

Każde z dzieci ma zaplanowane 12 zajęć, raz w tygodniu.

Rozpoczęcie projektu 06 maj 2016 zakończenie 22.07.2016.

grafik.: grafik

ankieta karta zgłoszeniowa

ogłoszenie.: ogłoszenie halliwick

poradnik niepełnosprawność zrobiony przez fundację

Nowoczesna baza zabiegowa

Basen
solankowy

Sale
rehabilitacyjne

Gabinety
lekarskie

Wolontariusze

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Wolontariusze z Zespołu Szkół Morskich dzielnie wspierają nas we wszystkich imprezach dla dzieci, które organizujemy.  Bardzo dziękujemy. logo zsm (więcej…)

Wspierają nas: