I Ty możesz pomóc

Obecnie prowadzimy programy rehabilitacji w wodzie skierowane do dzieci chorujących na choroby cywilizacyjne, od planujemy również rozpocząć przyjmowanie dzieci na turnusy rehabilitacyjne. Nasz Ośrodek jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce. Chcąc prowadzić szeroką działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną dla dzieci, musimy liczyć na wsparcie finansowe fundatorów, darczyńców i filantropów.  Ważne są dla nas długotrwałe kontakty i zadowolenie naszych partnerów, dlatego rozwiązania promocyjne staramy się dopasować do  indywidualnych potrzeb i wymagań. Jesteśmy otwarci na różne pomysły, a także sami chętnie podsuwamy ciekawe rozwiązania, znając specyfikę naszych działań. Formy wspierania naszych działań mogą być różne, finansowe bądź rzeczowe. W razie pytań prosimy o kontakt.: Joanna Małaczyńska-Rentfleisz tel. 539621647  jmr@terapiaisport.pl.

Nowoczesna baza zabiegowa

Basen
solankowy

Sale
rehabilitacyjne

Gabinety
lekarskie

Wolontariusze

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Wolontariusze z Zespołu Szkół Morskich dzielnie wspierają nas we wszystkich imprezach dla dzieci, które organizujemy.  Bardzo dziękujemy. logo zsm (więcej…)

Wspierają nas: