Grupy wsparcia

W ramach Ośrodka planujemy udostępnić przestrzeń dla grup wsparcia.  Podczas tych spotkań będzie można  rozmawiać o problemach z osobami będącymi w podobnej sytuacji, dzielić się doświadczeniami, zdobywać wiedzę w zakresie chorób cywilizacyjnych z którymi zmagają się rodziny, pozyskiwać wiedzę na temat najnowszych trendów dotyczących profilaktyki, terapii i rehabilitacji.  Konfrontacja z doświadczeniami innych pozwoli na spojrzenie na swój problem z innej perspektywy. Na takie spotkania będzie zapraszany specjalista, który będzie dzielił się swoją wiedzą i odpowiadał na pytania nurtujące rodziców. Wśród specjalistów będzie  psycholog, lekarz pediatra alergolog, lekarz pediatra pulmonolog, lekarz pediatra rehabilitant,  specjalista ds. aktywności fizycznej, fizjoterapeuta, dietetyk. Lista może zostać rozszerzona na wniosek rodziców. Cele spotkań zostaną wyznaczone przez rodziców. Z doświadczenia wiemy, że zazwyczaj wśród głównych założeń spotkań są:

– poszerzanie wiedzy o chorobie i nauka „zarządzania chorobą”

– zdobywanie informacji nt. możliwości otrzymania wsparcia;

– radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci wynikającymi z choroby np. poczucie odrzucenia, brak wiary w siebie, agresja jako obrona przed odrzuceniem, nauka opanowania stresu, itp..

– współudział w działaniach mających na celu polepszenie jakości życia dzieci z chorobami przewlekłymi

– tworzenie oddolnych propozycji ze strony rodziców, które fundacja będzie mogła przekazywać odpowiednim organom administracyjnym i państwowym.

 

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniach grup wsparcia prosimy o kontakt.:

osrodek@terapiaisport.pl lub 539-621-647

Nowoczesna baza zabiegowa

Basen
solankowy

Sale
rehabilitacyjne

Gabinety
lekarskie

Wolontariusze

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

Wolontariusze z Zespołu Szkół Morskich dzielnie wspierają nas we wszystkich imprezach dla dzieci, które organizujemy.  Bardzo dziękujemy. logo zsm (więcej…)

Wspierają nas: